Рус  Укр  Eng  


Управління освіти і науки

Управління освіти і науки
Севастопольської міської державної адміністрації

99011, м. Севастополь,  вул.Щербака, 10
E - mail: : sev.uon@rambler.ru

Начальник управління - Заєць Іріна Михайлівна     
тел. 55-57-27 , тел/факс 55-02-52


Заступники начальника управління освіти і науки:

Слюсар Жанна Валеріївна
Корнієць Віктор Іванович
Баранов Микола Васильович


Управління освіти і науки є структурним підрозділом Севастопольської міської державної адміністрації.

Основними завданнями управління є:     

 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

 • створення умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до Законів України на здобуття вищої освіти;

 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до Законів України на здобуття вищої освіти;

 • забезпечення   розвитку   освітнього,   наукового  та  науково-технічного потенціалу  з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста;

 • здійснення  контролю за дотриманням  актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

 • координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать  до  сфери управління  Севастопольської міської держадміністрації,   організація  роботи  з  їх   кадрового,   матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення;

 • забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності;

 • формування   регіональної   наукової   та   науково-технічної   політики, впровадження    інноваційних    заходів,    спрямованих    на    соціально-економічний розвиток міста, держави;

 • сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;

 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

Термін роботи:
з 09.00 до 18.00
обід з 13.00 до 13.45


Відділ  загальної  середньої закладів та виховної роботи
освіти,    шкіл-штернатів,    дошкільних
(Кабінет № 4)

Основними завданнями відділу є:

 • аналіз стану освіти в місті, розробка регіональних програм її розвитку, а також   науково-технічної  та  інноваційної  діяльності,   організація   та контроль виконання цих програм на місці;

 • сприяння   розвитку   мережі   навчальних   закладів   у   місті,   створення навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

 • внесення МОН пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

 • вживання заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх  навчально-методичного  й  інформаційного  забезпечення,  сприяння підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

 • забезпечення виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського  народу  і  національних  меншин України;

 • впровадження в практику рекомендованих МОН нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту в змісті освіти;

 • внесення   на  розгляд  МОН   пропозицій   щодо запровадження експериментальних   навчальних   планів   загальноосвітніх   навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

 • формування  замовлення на навчально-методичну літературу,  бланки звітності та документів про освіту;
 • організація доставки підручників  для забезпечення  ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення серед учнів олімпіад, змагань, конкурсів тощо;

 • спільно з органами охорони здоров'я здійснення загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведення оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання й праці учасників навчально-виховного процесу;

 • вживання заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності, інших закладах;

 • сприяння  відповідним підрозділам  органів внутрішніх справ та соціальним    службам  у  запобіганні дитячій бездоглядності  та правопорушенням серед неповнолітніх;

 • організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

 • підготовка та подача в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки в області, місті.

Співробітники відділу:

Начальник відділу - заступник начальника управління

Слюсар Жанна Валеріївна


Головний спеціаліст - Журавльова Наталя Олександрывна
тел. 55-57-25

Головний спеціаліст -

Миргород Олена Іванівна

тел. 55-57-25

Головний спеціаліст -

Панасенко Євгенія Василівна

тел. 55-57-38

Головний спеціаліст -

Мілованова Аліна Валеріївна

тел. 55-57-38

 

Фінансово-економічний відділ
(Кабінети № 7, 8)

Основними завданнями відділу є:

 • розробка   пропозицій    щодо    встановлення    нормативів   бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;
 • контроль використання капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ;

 • участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм.

Співробітники відділу:

 

Начальник відділу -


тел. 55-57-24

Провідний спеціаліст -
Супрун Ольга Сергіївна
тел. 55-57-34
Головний спеціаліст -
 Фар'євич Алеся Вікторівна
 тел. 55-57-34


Відділ ліцензування
(Кабінет № 14)


 

Головний спеціаліст -

 Шевченко Ірина Валеріївна

тел. 55-57-26